Cisza Jak Ta
Cisza Jak TaCisza Jak TaCisza Jak Ta
© Copyright Cisza Jak Ta

Chwile

sł. M.Skorupa, muz. M.Skorupa


Dni trwają dalej                   
Choć ostatnio                        
Boję się oglądać                   
Stare zdjęcia, stare zdjęcia    

Dni trwają szybciej               
Choć właściwie                    
Nie ma za czym gonić            
Nie ma za czym gonić            

Chwile, najłatwiej zatrzymać        
W ciemności                    
Nie oddychając                    
Patrzeć na nią                    
Jak za chwile uleci                
Brzegiem czasu                    

Dni obejmują mnie                
Choć to co było                    
Nie jest ważne                    
Nie jest ważne                    

A twarze za mną                    
już niewyraźne                    
czy to bliżej już                    
czy dalej                        

Chwile, najłatwiej zatrzymać        
W ciemności                    
Nie oddychając                    
Patrzeć na nią                    
Jak za chwile uleci                
Brzegiem czasu                    
E A E A fis7 A H
E fis
gis
cis7
fis7 A H

E fis
gis
cis7
fis7 A H

E A H
fis7
A
H
fis7 A
A

E fis
gis
cis7
fis7 A H

E fis
gis
cis7
fis7 A H

E A H / Fis H Cis
fis7 / gis7
A / H
H / Cis
fis7 A / gis7 H
A / H