Cisza Jak Ta
Cisza Jak TaCisza Jak TaCisza Jak Ta
© Copyright Cisza Jak Ta

Kraniec świata

sł. Wiesława Kwinto-Koczan
muz. Mateusz Wyziński

C7+ D H* C
C7+ D H* G
C7+ D H* C
C7+ D H* G

Tam jest świata kraniec, tam wiatrowe granie                  C7+ H*
na krokwiach pod dachem z lipowym zapachem.            C7+ H*/G
Stare kości płotów, droga bez powrotu.                           C7+ H*
Pszczeli taniec latem z białej gryki kwiatem.                   C7+ H* /G

C7+ D H* C       
C7+ D H* G
C7+ D H* C
C7+ D e

Radość ze zmęczenia, sny bez zakończenia          C7+ H*          (Radość ze zmęczenia)
Chłosta zimnej rosy gdy poranek bosy.                       C7+ H*/G         (Chłosta zimnej rosy)
Siwy dym z komina każdy dzień zaczyna,       C7+ H*         (Siwy dym z komina)
od lata do lata na tym krańcu świata.                   C7+ H*/G          (Radość ze zmęczenia)

C7+H*
od lata do lata na tym krańcu świata.                   C7+ H*/G          (Chłosta zimnej rosy)

C7+H*
od lata do lata na tym krańcu świata.                   C7+ H*/G   (Siwy dym z komina)

C7+H*
od lata do lata na tym krańcu świata.                   C7+ H*/G          (Od lata do lata)

C7+H*
od lata do lata na tym krańcu świata.                   C7+ H*/G   (Od lata do lata)

C7+H*
od lata do lata na tym krańcu świata.                   C7+ H*/G          (Od lata do lata)

C7+ D H* C
C7+ D H* G
C7+ D H* C
C7+ D H* G