Cisza Jak Ta
Cisza Jak TaCisza Jak TaCisza Jak Ta
© Copyright Cisza Jak Ta

Słowo

sł. J. Kaczmarski, muz. M. Borowiec, M. Skorupa

Ja - jestem z Moskwy, proszę księdza;
Ja, proszę księdza - z Izraela.
To mnie z kościoła ksiądz wypędza,
Mnie - od Kościoła ksiądz oddziela.
To mnie z kościoła ksiądz wypędza,
Mnie - od Kościoła ksiądz oddziela.

Mnie ksiądz obraża i poniża;
W ludzkie popioły plując słowem
Podważa sens - jedyny - KRZYŻA,
W który wciąż może wierzyć - Człowiek.
Podważa sens - jedyny - KRZYŻA,
W który wciąż może wierzyć - Człowiek.

Niech księdzu Bóg, Święta Brygida
Odpuszczą winę w swej dobroci.
Ja - Polak - Rosjanina, Żyda
Przepraszam za to, co ksiądz głosi.
Ja - Polak - Rosjanina, Żyda
Przepraszam za to, co ksiądz głosi.


14.06.1995
C F C
F C G
C F C
F C G
d E a
F G C

D G D
G D A
D G D
G D A
e Fis h
G A D

E A E
A E H
E A E
A E H
fis Gis cis
A H E